Bağımsız Denetim Hizmetleri

Sahip olduğumuz bağımsız denetim yetki belgeleri ile şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurum ve kurullarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespit etmek için bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak denetlenmesi ve raporlanması.

Kullanılan muhasebe politikalarının ve şirket yönetimi tarafından yapılan önemli tahminlerin incelenmesi.

Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz
Muhasebe Mevzuatına Uyum ve Raporlama Hizmetleri
UFRS/TFRS Raporlaması
Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri
Finansal Tablo Denetimi

Muhasebe Mevzuatına Uyum ve Raporlama Hizmetleri
Doğru sistemlerin kurulması ve uygulanması Finans süreçlerinin uluslararası ölçekte yeniden yapılandırılması beraberinde yeni zorluklar ve riskler taşıyabilmektedir. Bu nedenle risk azaltma, görünürlük ve kalitede istikrar faktörleri temelinde doğru kontrol sistemleri uygulanmalı, süreç ve sistemlerde verimlilikler gözetilmeli ve daha düşük bir maliyetle kurum için doğru değer yaratılmalıdır. Doğru sistemler kuran ve uygulayan işletmeler küresel finans yatırımlarından daha yüksek bir verim elde edebileceklerdir.

Muhasebe mevzuatına uyum ve raporlama hizmetlerinin amacı, çeşitli ülkelerde faaliyette bulunan büyük ve çok uluslu firmaların finansal raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmaktır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve gelişmekte olan piyasalara giren bu şirketler finans süreçlerini yeniden yapılandırmakta, ortak hizmet merkezlerinden yararlanmakta ve sürekli olarak verimlilikleri artırmaya ve maliyetleri düşürmeye odaklanmaktadır.

Müşterilerin tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirebilmeleri için finans ve vergi ekiplerimizin bilgi ve deneyimleri ışığında sunulan bu hizmetler merkezi olarak yönetilmektedir.

Hizmetlerimiz
Yasal raporlama hizmetleri
Finans departmanlarına muhasebe desteği sağlanması
Grup raporlamasında uygulanan genel kabul görmüş muhasebe standartlarından yerel genel kabul görmüş muhasebe standartlarına geçiş
Dönem sonu kapanış işlemleri, geçici mizan düzenleme, hesap mutabakatları, veri toplama ve analizleri, muhasebe kayıtları ile envanter neticelerinin uyumu sağlanarak genel kesin mizan düzenlenmesi

UFRS/TFRS Raporlaması
İş dünyasının hızla küreselleşmesi, rekabetin artması ve şirketlerin bir çok ülkede borsalarda işlem görmeye başlaması evrensel finansal raporlama gereksinimlerinin asıl nedenini oluşturmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS’ler”) tam da bu ihtiyacı karşılamaktadır. Bu kapsamda ekibimiz, finansal tabloların karşılaştırılabilir, güvenilir, anlaşılır ve şeffaf bir şekilde sunulmasını hedeflemektedir.   

Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri
Toparlanma sinyallerine rağmen, günümüzde ekonomik belirsizlik halen devam ediyor. Gelişmiş ve hızlı büyüyen ülkelerde büyüme arayışları devam ederken zorluklar da yaşanıyor.
Giderek karmaşıklaşan ve hızla değişen regülasyon ve muhasebe alanındaki değişiklikler, maliyetleri yakından takip etmeyi ve nakit akışını iyi yönetmeyi zorunlu kılıyor. Bu yönetimi yaparken; önemli iş kararlarının muhasebe ve finansal raporlamaya etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Muhasebe, vergi ve BT profesyonellerinden oluşan Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri ekibimiz muhasebe değişikliklerinin (tek bir muhasebe standardından başlayarak tüm UFRS proje planlaması ve global uygulamasına kadar) uygulanmasında sektör bazında geniş deneyim sahibidir. CFO’ların, denetim komitelerinin, hazine yöneticilerinin ve diğer üst düzey finans yöneticilerinin beklenen değişiklikleri iyi anlamalarına ve şirketlerine etkilerini değerlendirmelerine destek oluyoruz.

Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri ekibimiz, muhasebe standartları ve regülasyon yükümlülüklerinde yapılan değişiklikler ile yeni iş faaliyetleri ve devralmaların gündeme getirdiği kritik konularda destek sunuyor.

Finansal Tablo Denetimi
Taksim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
olarak şirketlerin finansal tablo okuyucularına güvenilir, şeffaf ve tutarlı bilgi sağlamalarına yönelik denetim hizmetleri uygulayarak sunuyoruz.Şirketlere sunduğumuz hizmet kalitesini sürdürmek için çalışanlarımıza sürekli olarak yatırım yapıyor ve onların bireysel ve profesyonel gelişimlerine yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda ekibimizin SMMM ruhsatı ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı almaları ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından bağımsız denetçi olarak atanmaları için gerekli desteği sağlıyoruz.