Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

vergi-danşmanlıgı

Günümüzün karmaşık mevzuat yapısında farklı ürün ve sektörlerde bilgi sahibi olan tecrübeli TAKSİM kadrosu ile müşterilerimize destek olunmaktadır.

Verdiğimiz  Danışmanlık Hizmetleri
Sürekli vergi danışmanlığı
Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
Yurt dışında iş yapan Türk vatandaşı kişi ve kurumlara, vergi danışmanlığı,
Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye’de vergisel açıdan gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi
KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri

Lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik vb. sözleşmeler ile hisse devir sözleşmeleri ve uluslararası sözleşmelerin vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi

Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti