Kurumsal Finansman Hizmetleri

TAKSİM, şirket birleşme ve devralma, borç ve sermaye finansmanı ile şirket değerinin tespiti konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hizmetlerimiz kapsamında; stratejik seçeneklerin değerlendirilmesi, değer tespiti (şirket ve marka), işlemin yapılandırılması, işlemin piyasaya sunumu için gerekli olan mekanizmaların tasarlanması, işlem sürecinin yönetimi ve işlemin başarıyla tamamlanması için görüşmelerin yürütülmesi yer almaktadır.

Şirketlerin kurumsal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak stratejilere odaklanarak, kurumsal finansman projelerinde objektif, tarafsız ve bağımsız görüş verilmektedir.

Kurumsal Finansman ekibimiz, aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır

  • Şirket birleşmeleri, şirket satın almaları
  • Şirket/Hisse satışı, şirket bölünmeleri
  • Sermaye piyasasından kaynak temininde tahvil ve pay senedi ihracında teknik destek
  • Alıcı ve satıcı Durum Tespiti Due Diligence) çalışmaları
  • Hedef şirket araştırması, sektör analizi vergisel ve finansal durum tespiti,
  • Yatırımcıların ve düzenleyici kurumların talepleri doğrultusunda şirket değerlemeleri.